UK
EcoLoss Project BV
Bakkersoordsekade 40
3195 GN Pernis-Rotterdam
T: +31 (0)10 416 25 00
F: +31 (0)10 416 36 00
E: info@ecoloss.nl
 
Ecoloss
Ecoloss
Ecoloss
Ecoloss
Ecoloss
Ecoloss

Welkom bij ecoloss project BV

spacer
EcoLoss Project BV is een onafhankelijk adviesbureau en een onafhankelijke dienstverlener.
De firma heeft zich de voorbije jaren, naast het adviseren, gespecialiseerd in de afhandeling en afwikkeling van incidenten, met name waar het om voorvallen met milieu-impact (bodem) gaat. Hieronder vallen incidenten met gevaarlijke stoffen zoals asbest en kwik, maar ook chemicaliën en de meer bekende bodem- en wegdekverontreinigingen met brandstoffen en olieproducten.
Vele duizenden projecten zijn er inmiddels succesvol afgerond.

Onze advisering en dienstverlening betreft de volgende aandachtsgebieden:

Brandveiligheid,
Milieu en
Veiligheid.

Wij hebben onze EHBI® werkwijze verder ontwikkeld en kunnen zeggen dat we door de jarenlange ervaring en het zeer grote aantal incidenten waarbij we zijn betrokken een goede partner zijn voor opdrachtgevers. De speerpunten van onze EHBI® werkwijze zijn snelheid (indien nodig), kosteneffectiviteit (sober en doelmatig) en communicatie (de opdrachtgever blijft goed geïnformeerd gedurende het gehele traject), maar niet alleen de opdrachtgever, maar ook namens de opdrachtgever communiceren we met andere diensten en partijen. Hiervoor hebben we zelfs een eigen Meld- en CoördinatieKamer die 24 / 7 operationeel is voor onze opdrachtgevers.

In de loop van jaren zijn onze werkzaamheden gaan bestaan uit de volgende componenten, al dan niet integraal uitgevoerd:

Advies,
Coördinatie,
Onderzoek en
Uitvoering.

Veelvuldig hebben coördinatoren/projectleiders van EcoLoss deelgenomen aan CoPi overleg of overleg op hoog niveau met assuradeuren, schade-experts en een gemeentelijke rampenstaf.
Steeds frequenter treden we op als projectmanager, waarbij we niet schuwen ons bezig te houden met werkzaamheden die we niet direct tot onze kerntaak rekenen.
Kort en goed EcoLoss Project kan u assisteren op elke gewenst gebied, of niveau en op elk gewenst tijdstip

Dit betekent dat alles wat te maken heeft met milieu, veiligheid, incidentbestrijding, snelle interventie en aanverwante dienstverlening op het land en te water onder de vlag van EcoLoss Project BV kan plaatsvinden.

Daarnaast hebben we gemerkt dat er steeds meer vraag is naar praktische advisering, opleiding en training, waardoor we hebben besloten deze activiteit, vallend binnen EcoLoss Project uit te breiden met alle aspecten van advisering en opleiding terzake van brandbestrijding en brandveiligheid (BHV gerelateerd en noodplannen). We hebben hiervoor binnen onze organisatie meer dan voldoende ervaring en kennis voor handen.
Daarnaast heeft EcoLoss project een bijzonder groot en interessant netwerk voorhanden, waar onze vaste relaties gebruik van kunnen maken.

EcoLoss Project streeft er naar diensten te leveren op basis van pro-activiteit en integrale benadering. Hiervoor maken we langlopende werkafspraken (EHBI® overeenkomst of waakvlamovereenkomst) en prijsafspraken, waarbij alle van belang zijnde zaken vooraf zijn besproken en vastgelegd, zodat er op het moment van een oproep alleen aandacht dient te worden gegeven aan de correcte uitvoering.
Om de opdrachtgevers maximaal van dienst te zijn hebben we een klantenportal waar vaste opdrachtgevers een “eigen site kunnen betreden” en alle gegevens over inzetten en vakinhoudelijke informatie (klantgericht) kunnen ophalen.

Kortom EcoLoss Project is vandaag tot uw beschikking en prepareert zich continu op de toekomst om u goed van dienst te kunnen zijn.
 

certificering

EcoLoss is gecertificeerd conform de normen VCA** / ISO 9001 / ISO 14001 / BRL SIKB 7000. Meer informatie over onze cerificering en ons KVGM-beleid zijn te vinden op onze pagina Certificaten en KVGM-beleid.
Ecoloss Project
Advies gevaarlijke stoffen